Privacybeleid VO-digitaal

VO-digitaal vindt het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Per 10 december 2015 hebben wij daarom ons privacybeleid verder verbeterd zoals beschreven in ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden afgesproken onder welke voorwaarden persoonsgegevens binnen leermiddelen in het primair en voortgezet onderwijs worden verwerkt. VO-digitaal onderschrijft dit convenant.

Het nieuwe privacybeleid van VO-digitaal treft u in onze Bewerkersovereenkomst. Deze Bewerkersovereenkomst vormt vanaf 10 december 2015 onderdeel van onze licentievoorwaarden, die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn. De bijlagen behorende bij de bewerkersovereenkomst vindt u hier:

De essentie van de nieuwe voorwaarden is dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. VO-digitaal N.V. is een ‘bewerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zullen wij altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.